DEMANEM, AL AJUNTAMENT DE GILET, LA CREACIÓ DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Ja ha passat més d’un any que es complia el termini donat als ajuntaments (fins a desembre de 2015) per a adaptar-se a la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (Llei 19/2013 del 9 de desembre). Des d’aqueix dia tots els Ajuntaments estan obligats, per aquesta llei, a tenir publicats en les seues seus electròniques o webs “de manera clara, estructurada i entendible” els pressupostos municipals; els contractes signats, les subvencions concedides, entre una altra multitud de dades.

L’accés a aquesta informació pública, és un dret democràtic que tot ciutadà deu disposar de forma accessible, ràpida i actualitzada.

La creació dels “Portals de Transparència” dels ajuntaments, és un encert per la seua simplificació per a accedir a la informació pública que marca aquesta llei. Des de les pròpies webs dels ajuntaments, bé amb un enllaç directe o des de la seu electrònica dels mateixos, obtenim un accés ràpid i senzill. La informació se sol estructurar en temes: 1 Institucional; 2 Normativa; 3 Econòmica; 4 Ajudes i subvencions; 5 Patrimoni; 6 Contractació; 7 Urbanisme, Obres Públiques i Medi ambient; i 8 Informació i Atenció al Ciutadà.

Lamentablement, el nostre Ajuntament de Gilet incompleixen la llei de transparència. Ja no hi ha excusa, VOLEM JA el portal de transparència del Ajuntament de Gilet.

El grup municipal COMPROMÍS PER GILET demana al Ajuntament:

Primer.- Que aquest Ajuntament complisca la llei de Transparència, Accés a la informació Publica i Bon Govern,  el mes prompte possible.

Per tal fi, es pot estudiar acollir-se a les subvencions per als municipis valencians, segons l’ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació; i obtindrem recursos econòmic per a posar en marxa un portal de transparència.

Segon.- Mentrestant que en la web de l’Adjuntament, es publique les pressupostos i es vaja actualitzant-se , tenim en conter que a partir dels pressupostos de 2016 també hi ha que publicar: Les bases de execució i Memòria de pressupost. Lamentablement no mes se ha penjat el pressupost de 2014 i de forma resumida.

Tercer.- Que també es publique en la web la declaració dels membres d’aquesta corporació, segons el DECRET 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Ho fem, presentant instancia i fem pregunta al ple del 2 de març de 2017.

Arxivat en: Comarcal, Tranparència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *