El ple de l’Ajuntament de Gilet, REBUTJA sol·licitar a la Sindicatura de Comptes la fiscalització de comptes.

En l’últim ple celebrat el passat 27 de juliol, el grup municipal de Compromís per Gilet, va presentar una moció sol·licitant el requeriment a la Sindicatura de Comptes perquè es fiscalitzen els comptes i la contractació administrativa de l’últim any rendit. Amb 5 vots en contra (PSOE-PSPV, AUG, Regidora No adscrita), 1 abstenció (Regidora No adscrita) i a favor 4 (EUPV, PP i Compromís); es va a desestimar la moció.

A principi d’aquesta legislatura es va estar estudiant la viabilitat d’auditar els comptes i la gestió, per una empresa externa, però després de rebre algun pressupost d’empreses auditores, es va apartar pel seu alt cost per a les nostres arques.

La nostra proposta de requerir la auditoria a la Sindicatura de Comptes, és perquè és un organisme neutral, creada baix la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, sustentada amb fons públics i l’emissió dels quals dels seus informes no repercutiria cost algun a les arques d’aquest Ajuntament.

Lamentem la desestimació de la nostra moció, perquè la Sindicatura haguera presentat un informe públic de fiscalització del Compte General, Resultat Pressupostari, Romanent de Tresoreria i Contractació Administrativa de l’exercici últim rendit. Era la forma de conèixer, des d’una òptica neutral i independent, com estem fent les coses, tant en l’econòmic com en la gestió de contractació. Les conclusions i recomanacions que la Sindicatura haguera assenyalat en el seu informe, serviria per a millorar la gestió i l’eficàcia d’aquest Ajuntament; en definitiva beneficiària a tots els nostres conciutadans. La Sindicatura de Comptes ja va emetre un informe públic de fiscalització de comptes i contractació administrativa, sobre els comptes anuals de 2008 de l’Ajuntament de Gilet.

És clar que aquest equip de govern no té voluntat ni ganes perquè s’audite els comptes.

#MalamentAnemSi

Arxivat en: Comarcal, General, Nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *