Anàlisis dels pressupostos per a 2018

ENS PRESENTEN UNS PRESSUPOSTOS PER UN IMPORT DE: 2.013.533 €

Un increment de 136.474 € (7,27% ) respecte al 2017 que va ser de 1.877.079 €

DESPESES:

Es la primera vegada que la partida de despeses corrents en bens i servicis (Grup 2) es el que mes recursos es destina del global del pressupost, un 36,47%. Mireu me a baix les conceptes que incrementa i les noves partides del Grup. Després  la partida de personal, un 34,37%. Comentar la baixada de les despeses financeres en la participació del pressupost del 9,27% al 2,63%, degut a que no tenim que pagar interessos de demora per sentencia judicial.

Partida i concepte de les Despeses:

1.- PERSONAL: 692.037 €  (increment: 3,43%) – Participació de les despeses: 34,37%

2.- DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVICIS: 734.288 €  (increment: 12,81%) – Participació de les despeses: 36,47%

 Incrementa la partida:

Manteniment i conservació :      Instal·lacions Esportives: 11.000 € (increment: 120%),

Edificis Culturals: 7.000 € (increment: 100%),

Edif. Ensenyament: 8.000 €  (increment: 100%).

Subministres – Admon. General: 25.000 € (increment 66,67%)

Cànon abocat CH del Xúquer: 6.000 € (increment: 100%)

Programes Culturals: 35.000 € (increment: 94,44%)

Programes Esportius: 20.000 € (increment: 300%)

Es manté:

Festes Populars: 90.000 € (increment: 0%)

Noves partides:

Trobada d’Escoles en Valencià:  10.000 €  (Si es contracta les animacions i actuacions en el SARC, pot baixar esta despesa)

Programa Benestar Social i Igualtat: 6.000 €

Campanya Sensibilització Social: 10.000 €

3.- DESPESES FINANCERES: 53.041 € (baixa: 69,52%) Participació de les despeses: 2,63%

 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 86.710 € (increment: 8,39%) – Participació de les despeses: 4,31%

Nova partida:

Conveni EMTRE: 17.710 € (Entitad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos de València)

5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS:  15.000 € (increment: 0%) – Participació de les despeses: 0,74%

 6.-INVERSIONS REALS: 81.612 € (increment: 45,74%) – Participació de les despeses: 4,05%

Nova partida:

Execució Sentencia zona verda: 61.612 €

9.- PASSIUS FINACERS (Amortització préstecs): 350.865 € (increment: 51,18%) – Participació de les despeses: 17,43%

INGRESSOS:

El IBI es la partida que sosté la gran part del ingressos del consistori: 48,57% del total dels ingressos, que esta dins del Grupo 1 de Impostos directes, en segon la participació del tributs del Estat: 25,82% que està dins del grup 4 Transferència corrents.

Partida i concepte dels Ingressos:

1.- IMPOSTOS DIRECTES: 1.211.000 € (increment: 5,30%) – Participació dels ingressos: 60,14%

I.B.I. urbana: 965.000 € (increment: 6,04%) A on esta la baixada del coeficient 0.67 al 0.60 que es va aprovar per a 2018

2.- IMPOSTOS INDIRECTES: 20.000 € (increment: 0%) – Participació dels ingressos: 0,99%

3.- TASES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESOS: 122.866 € (increment: 33,85%) – Participació dels ingressos: 6,10%

Incrementa la partida:

Multes: 30.000 € (increment: 2900%)

Altres ingressos diversos: 2.066 € (increment: 964,95%)

4.- TRANSFERÈNCIA CORRENTS: 615.000 € (increment: 7,22%) – Participació dels ingressos: 32,75%

 Nova partida:

Generalitat Valenciana – Manteniment Consultori Mèdic: 14.582 € )

5.- INGRESOS PATRIMONIALS: 285 € (increment: 0%) – Participació dels ingressos: 0,01%

Raons del nostre sentit del vot en el ple del 4/12/18

El nostre sentit del vot en les pressupostos de 2018 es: NO estem a favor.

Referent al ingressos:

IBI : La presentació d’aquets pressupostos ens dóna la raó que la nostra proposta de baixada del tipus impositiu al 0.573 en 2017, en lloc del 0.60 que es va aprovar per a 2018. No era gens un disparat i totalment assumible pressupostàriament. Estem parlant d’una diferencia en 71.000 € aprox. de recaptació menys per aplicar el tipus 0.573 en lloc del 0.60.

Multes: Ens preocupa aquesta partida de un import de 30.000 €, estimació que no sabem qui plans te el equip de govern per a recaptar esta quantitat.

Referent a les despeses:

Despeses Corrents en Ben i Servicis: Hi ha un inclement significatiu en estes despeses que se podria replantejar i intentar estalviar per a destinar-lo per a continuar reduint el deute i fer més sostenible aquesta carrega.

Participació Ciutadana: No s’ha contat con les suggeriments de les veïnes i veïns o tot cas no s’ha contat amb una partida en el pressupostos destinada a consultar en la ciutadania en que vol destinar-la.

Arxivat en: Comarcal, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *